Red de Distribución
Denominación RED DE DISTRIBUCION SANTIAGO I_ZA SANTIAGO
Gestor VIAQUA S.A
Localidades abastecidas AMAÑECIDA (A)
BAR DE ABAIXO
BAR DE ARRIBA
BARCIA (A)
BARGO (O)
CARBALLAL (O)
CARLEXO
CASAL DE LARAÑO (O)
CASAS DO MONTE (AS)
CASAS DO REGO (AS)
CODESEDAS
COIRA
CORREXÍNS
CURUXEIRA (A)
EIXO DE ABAIXO (O)
ESCARABUÑA (A)
FEÁNS
FOLGOSO
FRAIS
GAIOSO (O)
IGREXA DE GRIXOA (A)
IGREXA DE LARAÑO (A)
LAMAS DE LARAÑO
LAMAS DO CARBALLAL
LARAÑIÑO
LERMO
MARMANCOU
MARZO DE ARRIBA
MIRAMONTES
MONTE DA VILA
MUNÍN
OUTEIRO DO CASTIÑEIRIÑO
PAREDES DE LARAÑO
PEDRIDO
PEREGRINA (A)
PIÑEIRO DE VILLESTRO
PIÑEIRO DO EIXO
PONTE (A)
PONTE SARELA (A)
PORTELA DE VILLESTRO (A)
PORTO DE CONXO (O)
QUEIROAL (O)
QUINTÁNS DE VILLESTRO
REBORDAOS
REBORIDO
REIBÓ
RIAL DE LARAÑO (O)
ROCHA NOVA (A)
ROCHA VELLA (A)
ROMAÑO (O)
ROXOS
SAN PAIO DO MONTE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTO IGNACIO DO MONTE
SANTOMIL
SARELA DE ABAIXO
SARELA DE ARRIBA
SILVOUTA
TRAS IGREXA
UCEIRA (A)
VALADO DO EIXO (O)
VALIÑA (A)
VILAR DE GRIXOA
VILASTREXE
XULACASA
Calidad del agua Agua apta para el consumo
Comentario Aut. Sanitaria
 
Parámetros analizados y fecha del último análisis oficial
Indicadores de calidad
Parámetro Fecha Tipo análisis
Bacterias coliformes 12/06/2024 Análisis de control
Recuento de colonias a 22ºC 12/06/2024 Análisis de control
Colifagos somáticos 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Aluminio 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Amonio 12/06/2024 Análisis de control
Carbono Orgánico total 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Cloro combinado residual 12/06/2024 Análisis de control
Cloro libre residual 12/06/2024 Análisis de control
Cloruro 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Conductividad 12/06/2024 Análisis de control
Hierro 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Manganeso 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Oxidabilidad 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PH 12/06/2024 Análisis de control
Sodio 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Sulfato 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Turbidez 12/06/2024 Análisis de control
Indice de Langelier 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Color 12/06/2024 Análisis de control
Olor 12/06/2024 Análisis de control
Sabor 12/06/2024 Análisis de control
Microbiológicos
Parámetro Fecha Tipo análisis
Escherichia coli 12/06/2024 Análisis de control
Enterococo 12/06/2024 Análisis de control
Clostridium perfringens (incluidas las esporas) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Plaguicidas individuales
Parámetro Fecha Tipo análisis
PLA: A_Acetamiprid_135410-20-7 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Alaclor_15972-60-8 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Aldrin_309-00-2 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Ametrina_834-12-8 12/07/2023 08:50 Análisis completo
MET: A_AMPA_1066-51-9 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Atrazina_1912-24-9 12/07/2023 08:50 Análisis completo
MET: NA_Atrazina desetil o Desetil atrazina_6190-65-4 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: A_Azadiractina (Azadiractina A)_11141-17-6 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Azoxistrobina_131860-33-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Boscalida_188425-85-6 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: NA_Carbofurano_1563-66-2 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: NA_Cianazina_21725-46-2 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: A_Cihalotrin lambda _91465-08-6 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Cimoxanilo_57966-95-7 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Cipermetrina_52315-07-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Ciprazina_22936-86-3 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: A_Ciprodinil_121552-61-2 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Clorotoluron o clortoluron_15545-48-9 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Clorpirifos (clorpirifos etil)_2921-88-2 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Clortal dimetil (Dacthal)_1861-32-1 12/07/2023 08:50 Análisis completo
MET: NA_DDD, p,p´ (p,p¿-TDE o Rothane)_72-54-8 12/07/2023 08:50 Análisis completo
MET: NA_DDE, p,p´_72-55-9 12/07/2023 08:50 Análisis completo
ISO: NA_DDT, o,p´_789-02-6 12/07/2023 08:50 Análisis completo
ISO: NA_DDT, p,p´ (Clofenotane o Diclophane)_50-29-3 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: A_Deltametrina_52918-63-5 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Diazinon_333-41-5 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: A_Dicamba_1918-00-9 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Diclofop_40843-25-2 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: NA_Dieldrin_60-57-1 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: A_Difenoconazol_119446-68-3 02/04/2024 07:30 Análisis completo
ISO: NA_Endosulfan alfa_959-98-8 12/07/2023 08:50 Análisis completo
ISO: NA_Endosulfan beta_33213-65-9 12/07/2023 08:50 Análisis completo
MET: NA_Endosulfan sulfato_1031-07-8 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Endrin_72-20-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
MET: NA_Endrin cetona_53494-70-5 17/12/2019 Análisis completo
PLA: NA_Etion_563-12-2 17/12/2019 Análisis completo
PLA: A_Fludioxonil_131341-86-1 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Fluopicolida_239110-15-7 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_FosetIl AL_39148-24-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Glifosato_1071-83-6 02/04/2024 07:30 Análisis completo
ISO: NA_HCH alfa o alfa-BHC_319-84-6 12/07/2023 08:50 Análisis completo
ISO: NA_HCH beta o beta-BHC_319-85-7 17/12/2019 Análisis completo
ISO: NA_HCH delta o delta-BHC_319-86-8 17/12/2019 Análisis completo
PLA: NA_HCH gamma o LINDANO_58-89-9 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Heptacloro_76-44-8 12/07/2023 08:50 Análisis completo
MET: NA_Heptacloro epoxido_1024-57-3 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Hexaclorobenceno o HCB_118-74-1 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Imidacloprid_138261-41-3 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Linuron_330-55-2 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Mesotriona_104206-82-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Metaflumizona_139968-49-3 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: NA_Metolacloro_51218-45-2 17/04/2023 07:35 Análisis completo
PLA: NA_Metoxiclor (methoxy-DDT or DMDT)_72-43-5 17/12/2019 Análisis completo
PLA: A_Metribuzina_21087-64-9 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Nicosulfuron_111991-09-4 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Paration etil (paration)_56-38-2 17/12/2019 Análisis completo
PLA: NA_Paration metil_298-00-0 17/12/2019 Análisis completo
PLA: A_Penconazol_66246-88-6 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Pendimetalina_40487-42-1 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Pinoxaden_243973-20-8 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: A_Pirimicarb_23103-98-2 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: NA_Prometrina_7287-19-6 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Propazina_139-40-2 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Simazina_122-34-9 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Spinosad_168316-95-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Sulcotriona_99105-77-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: A_Terbutilazina_5915-41-3 02/04/2024 07:30 Análisis completo
PLA: NA_Terbutrina_886-50-0 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Tetradifon_116-29-0 12/07/2023 08:50 Análisis completo
PLA: NA_Trietazina (Chlortriazine)_1912-26-1 17/12/2019 Análisis completo
PLA: A_Trifloxistrobina_141517-21-7 28/11/2022 09:10 Análisis completo
PLA: A_Zoxamida_156052-68-5 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Químicos
Parámetro Fecha Tipo análisis
Acrilamida (CAS 79-06-01) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Antimonio 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Arsénico 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Benceno (CAS 71-43-2) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Bisfenol a (CAS 80-05-7) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Boro 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Bromato 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Cadmio 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Cianuro total 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Clorato 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Clorito 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Cobre 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Cromo total 02/04/2024 07:30 Análisis completo
1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Epiclorhidrina (CAS 106-89-8) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Fluoruro 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Mercurio 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Níquel 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Nitrato 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Nitritos 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Plomo 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Selenio 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Uranio 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Suma 5 AHAs 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido monocloroacético CAS 79-11-8 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido dicloroacético CAS 79-43-6 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido tricloroacético CAS 76-03-9 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido monobromoacético CAS 79-08-3 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido dibromoacético CAS 631-64-1 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Suma 4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Suma 20 PFAs 22/01/2024 Análisis completo
Ácido perfluorooctanoico PFOA CAS 335-67-1 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido perfluorooctanosulfónico PFOS CAS 1763-23-1 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido perfluorononanoico PFNA CAS 375-95-1 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) CAS: 355-46-4 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Suma total Plaguicidas 12/07/2023 08:50 Análisis completo
Suma 2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Tricloroeteno CAS 79-01-6 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Tetracloroeteno CAS 127-18-4 02/04/2024 07:30 Análisis completo
Suma 4 Trihalometanos (THM) 12/06/2024 07:45 Análisis de control
Bromodiclorometano CAS 75-27-4 12/06/2024 07:45 Análisis de control
Bromoformo CAS 75-25-2 12/06/2024 07:45 Análisis de control
Cloroformo CAS 67-66-3 12/06/2024 07:45 Análisis de control
Dibromoclorometano CAS 124-48-1 12/06/2024 07:45 Análisis de control